Info voor ROC

Hoe kunnen we op tijd anticiperen op toekomstige veranderingen op taakniveau van werk in functies, teams, afdelingen en organisaties? Dat is de centrale vraag achter Taken van de Toekomst (TvdT). Lees hieronder hoe dat in ROCs zou kunnen worden vormgegeven.

Centrale vragen

TvdT is een digitaal ondersteund actieprogramma op initiatief van TNOHAN Hogeschool, de baaningenieurs en Beeldr. De TvdT-aanpak kent diverse modules en nodigt werkgevers én werkenden samen uit om naar de match met morgen te kijken. Vragen die centraal staan in de TvdT-aanpak zijn:

Wat zijn de taken van de toekomst?

* Hoe ziet bij ROC-functies een voorstelbare toekomst van werk in taken eruit?
* Welke taken zullen het eerst te maken krijgen met welke soort veranderingen?
* Wat verdwijnt, krimpt of groeit er aan taken? Wat wordt nieuw, wat blijft stabiel?

Hoe is de match met morgen?

* Hoe matchen deze ontwikkelingen binnen ROCs met wat medewerkers kunnen en willen?
* Hoe maak je de toekomst van werk een normaal onderwerp, zonder toekomstangst?
* Hoe betrek je medewerkers actief bij de toekomst van het werk?

Hoe kunnen we hier werk van maken?

* Hoe houden we werk en daarmee de inzetbaarheid van medewerkers future-proof? 
* Welke investeringen / interventies in taakontwerp, opleiding, werving of mobiliteit passen?
* Hoe maak je samen een scherper toekomstbeeld waar je concrete acties op kunt ondernemen?


Slides

Download slides hand-out

Aanpak

Bekijk en download hieronder de ROC Infoflyer en een algemeen productblad over de aanpak

ROC Infoflyer (download)

Productblad (download)


Contact

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen om verder door te praten over hoe Taken van de Toekomst voor uw organisatie of team kan worden ingezet