Modules

Lees meer over de ontwikkelde modules in de Taken van de Teokomst aanpak. Groene blokken zijn basismodules in de TvdT-aanpak, gele blokken zijn aanvullende modules en blauwe blokken zijn alternatieve modules.

> Taak-modules
> Match-modules
> Feedback-modules
> Sleutel-modules
> Overdrachts-modules

Taak-modules

Alles begint bij het in kaart brengen van de taken in bestaande functies (taken van nu) en hoe deze zich reeds en richting de toekomst gaan ontwikkelen (taken van de toekomst). Daarvoor worden meerdere stakeholders en bronnen van informatie bij elkaar gebracht.

Werksessie Taken van Nu

Werksessie Taken van de Toekomst

Valideersessie Toetsen of taakbeschrijvingen helder zijn voor werkenden

Expertvisie technologische veranderingen in werk

Applicatie Online taakdialoog (SyncMinds)

Functieprofielen-methodiek (FPM / WEBA)

Match-modules

Wanneer de taken van nu en van de toekomst bekend zijn, volgt de vraag in hoeverre huidige werknemers zich op elk van deze taken bekwaam en gemotiveerd achten. Ook is de vraag in welke mate men ontwikkelbaar is richting taken van de toekomst: is men bereid een groeitaak of nieuwe taak te leren? Waar zit de (mis)match met morgen?

Applicatie Baananalyse Tool

Extra stap in Baananalyse Fysieke en mentale taakbelastbaarheid

Applicatie Mooi Werk Tool

Applicatie De Paskamer

Feedback-modules

Hoe kun je als werknemer(team) en leidinggevende(n) het gesprek voeren over de matchscores op taakniveau? Hoe ziet een toekomstgesprek eruit? Met welke informatie maak je dat een gericht en concreet gesprek?

Taakfeedback In baananalyse per taak een beschrijving van de persoonlijke match met morgen

Visualisaties Innovatieve weergaven in baananalyse om (mis)matches in één oogopslag te tonen

Werksessie leidinggevenden Toekomstgesprekken voeren met medewerkers

Gesprekshandleiding Voor leidinggevenden en medewerker ter begeleiding baananalyse tool

Sleutel-modules

Hoe maak je futureproof werk van de opgedane toekomstinzichten? Hoe sleutel je slim aan werk in de afdeling op basis de onderlinge verschillen in matchscores met morgen? Is het werk anders en meer op maat vorm te geven? Zijn er nieuwe taakcombinaties met andere functies te maken? Welke (opleidings)investeringen zouden gericht nodig zijn?

Job/Team Crafting In teamverband sleutelen aan de eigen futureproof baan en onderling leren profiteren van elkaars verschillen en overeenkomsten in de persoonlijke taakmatches.

Mobiliteit Verkennen van mobiliteitskansen passend bij de taakontwikkelingen in de toekomst

Opleiding Verkennen van de juiste opleidingsbehoeftes richting de toekomst

Overdrachts-modules

De toekomst van taken is geen eenmalig onderwerp. Hoe houd je de analyse en het gesprek over de toekomst van taken in leven? Integreer het in lopend HR-beleid of word zelf in de eigen organisatie begeleider van de TvdT-aanpak.

Train-de-trainer traject Leer zelf actieve werksessies te begeleiden en de baananalyse-tool inrichten en toepassen in je eigen organisatie, of als adviseur voor andere organisaties