Onze aanpak

Maak een intelligente doorstart van werk!

Werk staat op zijn kop op dit moment. Alles is anders en sommige zaken en taken zullen ook anders blijven. Maak een intelligente doorstart van werk tijdens en na de Coronacrisis. Breng ook samen met medewerkers in kaart wat zij zien als de toekomst van hun werk na Corona. Wat zal met de kennis van nu aan taken krimpen en groeien? Welke taken zullen nieuw zijn in het werk om vitaal te kunnen blijven draaien? Hiervoor is de Taken van de Toekomst aanpak prima bruikbaar. Neem gerust contact op.

Hoe kunnen we op tijd anticiperen op toekomstige veranderingen op taakniveau van werk in functies, teams, afdelingen en organisaties? Dat is de centrale vraag achter Taken van de Toekomst (TvdT).

TvdT is een digitaal ondersteund actieprogramma op initiatief van TNO, de baaningenieurs, HAN Hogeschool en Beeldr. De TvdT-aanpak kent diverse modules en nodigt werkgevers én werkenden samen uit om naar de match met morgen te kijken.

De aanpak komt voort uit actuele discussies over de toekomst van werk, robotisering en verdere automatisering van werk. Het blijkt lastig te voorspellen wat de toekomst precies brengt. Wanneer werk structureel gaat veranderen in aard, inhoud, volume of vorm dan zal dat op zijn minst geleidelijk en op taakonderdelen gebeuren. Vragen die daarop voorbereiden zijn: 

Hoe ziet toekomstig werk eruit? Welke onderdelen van het werk zullen het eerst te maken krijgen met structurele veranderingen? Wat verdwijnt, krimpt of groeit er aan taken?

Hoe kunnen taakontwikkelingen in banen blijven matchen met wat werkenden kunnen en willen? Hoe maak je de toekomst van taken tot een normaal onderwerp, zonder toekomstangst te zaaien?

Hoe houden we werk en daarmee de inzetbaarheid van werkenden future-proof? Welke investeringen en interventies in taakontwerp, opleiding, werving of mobiliteit passen hierbij?

Voor werkgevers die hierop proactief willen inspringen hebben we de ‘Taken van de Toekomst’ – aanpak ontwikkeld.

Modulaire aanpak

De TvdT-aanpak is een modulaire aanpak. Dat wil zeggen dat er meerdere instrumenten, methodieken, applicaties, tools en trainingen onderdeel zijn van deze aanpak. Het aanbod daarvan wordt eerst afgestemd op de specifieke vraag.

Kenmerkend voor de aanpak is het betrekken van medewerkers bij de toekomst van werk middels een nieuwe digitale applicatie: de baananalyse tool. Werkenden doen zelf een baananalyse van toekomsttaken in hun eigen werk in 3 basisstappen: Doe ik het al? Kan ik het? Wil ik het (leren)?

Impressie van de aanpak van Taken van de Toekomst
Impressie baananalyse

Dit biedt een scherp beeld van hoe goed de eigen motivatie en competentie matchen met het werk van nu en morgen. Welke taken kan en wil men, maar worden steeds minder gevraagd? Met welke taken heeft men meer moeite maar worden wel belangrijk richting de toekomst? Kortom: waar past het werk van morgen nog prima, en waar zijn er drempels die overwonnen moeten worden? Dit alles wordt met de tool simpel en helder gevisualiseerd.

Naar een tastbare toekomst van werk

De TvdT-aanpak stimuleert het normale gesprek over veranderend werk, en laat op taakniveau zien waar je tot oplossingen kan komen. Het houdt het organisatieverhaal van de toekomst van werk concreet, tastbaar en hanteerbaar. Dus geen grote, maar vaak abstracte toekomstbeelden waar je moeilijk op kunt anticiperen. Een nuchtere kijk op de dynamiek van werk dus, die richting kan bieden aan opleidingskeuzes, taakherontwerp, (gedeeltelijke) mobiliteit, job en team crafting. In de aanpak staat het betrekken van alle stakeholders centraal.

Samen maak je de toekomst van werk waar mensen op maat in willen en kunnen meebewegen!